Mindfulness en stressreductie

Uit cijfers van de Rijksoverheid (2014) blijkt dat negatieve werkstress een veelvoorkomend probleem is voor medewerkers en daarmee ook organisaties. Uit het onderzoek kwamen onder andere de volgende resultaten naar voren:

  • 1 op de 8 werknemers heeft last van werkstress/burn-out klachten.  Dit betekent 1 miljoen werknemers.
  • 1 op de 3 gevallen van ziekteverzuim is gerelateerd aan werkstress
  • Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is de nummer 1 beroepsziekte van het land
  • Steeds meer jongeren. Groep van 25-34 jaar stijgt en is momenteel de grootste groep
  • Verzuimduur: gemiddeld 189 dagen

TNO stelt in een onderzoek (2012) dat de gemiddelde kosten van het uitvallen van een medewerker met Burn-Out klachten ca. €120.000,- per jaar is (salaris, productiviteitsverlies, begeleidingskosten). De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat tegen 2020 psychische problemen de voornaamste oorzaak zijn voor verminderde productiviteit binnen organisaties. Kortom, het belang van een preventieve aanpak wordt steeds groter.

Prof. dr. Fred Zijlstra, hoogleraar Arbeids- en Organisatie psychologie en lid van het Algemeen Bestuur van het NIP, reageert in een paper met zijn visie. “De aandacht moet komen te liggen op duurzame inzetbaarheid van werknemers”. Daarnaast stelt hij dat in de Europese Unie 1 op de 5 werkenden last heeft van psychische problemen (20%). De kosten hiervan bedragen 3.5 – 4.5 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor Nederland betekent dit, uitgaande van 3.5 %, dat we over € 5.25 miljard praten. Lees het volledige paper hier.

Waarom Mindfulness en het belang van stressreductie

Cura MensSana onderkent het belang van een preventieve aanpak en past de principes van Mindfulness en de Positieve Psychologie toe om (werk)stress te verlagen en (werk)plezier te verhogen. Uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Mindfulness uitermate geschikt is voor het verlagen van stress.

Alhoewel organisaties het toenemen van het rendement op de ‘Human Capital’ graag als hoofddoel zien voor het toepassen van Mindfulness ligt hierin een grote valkuil. In onze visie dient het toepassen van Mindfulness primair gezien te worden als een zeer nuttige methodiek voor het laten afnemen van stress en het doen toenemen van plezier. Het welzijn en de gezondheid van de medewerkers staan altijd centraal.

Simpel, concreet en mensgericht.

We vertellen je graag meer over Mindfulness en stressreductie tijdens een vrijblijvende afspraak!