Oplossingsgerichte coaching

Een grote valkuil bij coachingstrajecten is dat een coach geneigd is om te denken vanuit zijn/haar instrumentarium. Oftewel: er wordt teveel gedacht vanuit de denkkaders van de methodiek waarin de coach is opgeleid in plaats van dat de nadruk ligt op het specifieke vraagstuk van de cliënt. Cura MensSana werkt eveneens vanuit een bepaald gedachtegoed. Deze is echter gestoeld op het idee dat er niet één waarheid bestaat. De methodes die wij toepassen zijn erop gericht om kaders te verruimen en soms zelfs volledig omver te gooien.

Alleen acceptatie van je wie je bent als persoon leidt tot effectieve oplossingsgerichte coaching

In de kern draait het om acceptatie van wie je als persoon bent en vanuit deze acceptatie keuzes te maken die bij je passen. Wij geloven namelijk dat een werkelijk duurzame oplossing niet te vinden is in het veranderen van een persoon en zijn/haar waarden, maar dat deze persoon vanuit zijn/haar waarden in zijn/haar kracht moet worden gezet. Dit is voor ons dé definitie van oplossingsgerichte coaching. Soms vergt dit een verandering in mindset, soms vraagt dit om een verandering in context (relaties, werk etc.).

Onze trajecten onderscheiden zich verder door:

  • Coaches die allemaal een psychologische studie hebben afgerond
  • Methodes die gestoeld zijn op recente wetenschappelijke inzichten
  • Praktische toepasbaarheid

Praktische informatie

Een traject start met een intakegesprek waarbij het vraagstuk, de cliëntgeschiedenis en de sociale context wordt opgehelderd. Van hieruit wordt een traject op maat ontwikkeld welke, inclusief intake, veelal bestaat uit 6 tot 8 sessies.