Omgaan met werkstress

Werkstress is een groeiend probleem. Vorig jaar liepen 1 op de 8 werkende Nederlanders het risico om in een burn-out terecht te komen, dit jaar zijn het 1 op de 7 (Rijksoverheid, 2015). De cijfers rondom PSA (psychosociale arbeidsbelasting) laten al jaren een stijging zien en het ziet er nog niet naar uit dat hier een rem op komt. Hoe kun je bij jezelf het risico verlagen? Bij het ontstaan van werkstress gaat het altijd om een fysieke situatie (de stressor), de wijze waarop je naar de situatie kijkt (jouw oordeel of ‘bril’) en je uiteindelijke reactie. Op alle drie de dimensies kun jij invloed uitoefenen. Vaak is echter de fysieke situatie niet direct te wijzigen. Binnen de functie die je beoefend heb je bijvoorbeeld vaak te maken met deadlines en klanten die druk uitoefenen. Daarnaast zijn fysieke omstandigheden het minst goed te beïnvloeden aangezien je te maken kunt hebben met onvoorziene zaken.

Hoe wij jou leren omgaan met werkstress

De training Mindfulness van Cura MensSana is erop gericht om je ‘collectie brillen’ uit te breiden. Oftewel: niet enkel vanuit één vastgeroest oordeel naar een situatie te kijken. Wanneer je je bewustzijn verruimd, zul je een situatie vanuit steeds meer verschillende invalshoeken kunnen bekijken waardoor je minder geneigd bent om negatieve labels te plakken en vanuit die gemoedstoestand te handelen. Werkstress is niet per definitie negatief, het gaat om hoe jij het bekijkt. Mindfulness is bij uitstek geschikt om te leren omgaan met werkstress.

De afgelopen 20 jaar heeft de wetenschap meermaals de positieve effecten van Mindfulness aangetoond. Een greep uit de resultaten:

  • Vermindering van stress en verbeterde kwaliteit van leven (Chiesa & Seretti, 2009)
  • Verminderde werkgerelateerde stress (Klatt et al., 2008, Flaxman & Bond, 2006)
  • Verbeterde aandacht, alertheid en cognitieve activiteit (Dunn et al., 1999)
  • Verbeterde concentratie (Valentine & Sweet, 1999)
  • Verminderde psychische klachten als angst en depressies (Miller, Fletcher & Kabat-Zinn, 1995)
  • Verminderde slaapproblemen (Winbush et al., 2007)
  • Groei in activiteit linker frontale cortex welke geassocieerd wordt met een positieve gemoedstoestand (Davidson et al., 2003)

Wil je meer weten over hoe Mindfulness kan helpen bij het omgaan met werkstress? Neem dan contact met ons op!