Effectief stress tegengaan met Mindfulness coaching 

Mindfulness staat centraal in alle diensten van Cura MensSana. De wetenschap heeft aangetoond dat Mindfulness (coaching) één van de meest effectieve methodieken is om stress tegen te gaan en dichter bij jezelf te komen.

Afhankelijk van het vraagstuk zullen wij bepalen of Mindfulness een essentieel element is voor het coachingstraject. Is dit het geval, dan zul je onderwezen en gecoached worden in het dagelijks toepassen van deze methodiek.

Meer informatie over Mindfulness vind je hier.

Kwalitatieve Mindfulness coaching bij Cura MensSana

Onze trajecten onderscheiden zich door:

  • Coaches die allemaal een psychologische studie hebben afgerond
  • Methodes die gestoeld zijn op recente wetenschappelijke inzichten
  • Praktische toepasbaarheid


Praktische informatie
Een traject start met een intakegesprek waarbij het vraagstuk, de clientgeschiedenis en de sociale context wordt opgehelderd. Van hieruit wordt een traject op maat ontwikkeld welke, inclusief intake, veelal bestaat uit 6 tot 8 sessies.

Duur sessie: 45 min.
Investering: €112,50 excl. btw per sessie