Steeds meer wordt duidelijk dat het menselijk kapitaal het competitieve voordeel biedt. Echter neemt hiermee ook steeds meer de druk op deze mensen toe, waardoor de grenzen van het menselijk kunnen soms zwaar op de proef worden gesteld. Hoe kijken wij tegen deze ontwikkelingen aan?