Duurzame inzetbaarheid

We leven in een roerige en vluchtige wereld. Wat gisteren nieuw was is vandaag alweer gedateerd. Met de komst van internet is de wereld efficiënter, grenzelozer en transparanter maar ook drukker geworden. Het vergt een enorme creativiteit, flexibiliteit en veerkracht van organisaties om mee te kunnen deinen in deze soms stormachtige omstandigheden.

Steeds meer wordt duidelijk dat het menselijk kapitaal het competitieve voordeel biedt. Echter neemt hiermee ook steeds meer de druk op deze mensen toe, waardoor de grenzen van het menselijk kunnen soms zwaar op de proef worden gesteld. Hoe kijken wij tegen deze ontwikkelingen aan?